Over Slijpsteen in onderwijs

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.

Met een bot mes kun je niet snijden. Als het denkproces van mensen niet gescherpt wordt, is ontwikkelen en innoveren onmogelijk. De naam Slijpsteen in Onderwijs is geïnspireerd door de bovenstaande spreuk. Ik ben ervan overtuigd dat mensen elkaar nodig hebben om te leren en ontwikkelen.

Ik zet mijzelf graag in als een slijpsteen in het onderwijs. Dat doe ik onder andere op de volgende manieren:

  • Scherpen. Ik denk mee over plannen en innovaties, stel kritische vragen en werk verschillende opties uit.
  • Bijschaven. Soms heeft een tekst een kritische blik of eindredactie nodig. Een schoolgids of een schoolondersteuningsprofiel, bijvoorbeeld.
  • Onderzoek. Praktijkonderzoek, interviews of een analyse van gegevens kunnen inzicht geven in processen en te nemen stappen in de toekomst.